Accessibilitat

Declaració d'accessibilitat del web cabra.altanet.org

L'Ajuntament de Cabra del Camp s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.dipta.cat

Els subdominis d’aquest web tindran les seves pròpies declaracions d’accessibilitat.

Situació de compliment

Aquest web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

    • Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre: podrien existir diversos errors d’edició en alguna pàgina web, tant a continguts HTML com a documents finals, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018.
        ◦ De prioritat 1:
            ▪ existeixen enllaços sense descripció
            ▪ l'ús d'encapçalaments no és clar
            ▪ l'agrupació estructural no és completa
            ▪ identificació insuficient de l'idioma
        ◦ De prioritat 2:
            ▪ dificultat en la navegació per la diversitat de vies
    • Càrrega desproporcionada: no aplica.
    • El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable: podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la totalitat els requisits d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 18 de novembre de 2019.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una avaluació portada a terme per l’Observatori d'Accessibilitat Web i una autoavaluació a càrrec del mateix organisme.

Darrera revisió de la declaració: 18 de novembre de 2019.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

    • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
    • Transmetre dificultats d’accés al contingut.
    • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de la següent via:

Formulari de queixes, suggeriments o consultes

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la unitat Tècnica de Suport Web, de la unitat de Comunicació del Gabinet de Presidència i Planificació de la Diputació de Tarragona.

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 3 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre,  en vigor des del 20 de setembre de 2020.

Contingut opcional

Aquest lloc web és revisat per l’Observatori d'Accessibilitat Web, havent-se realitzat la darrera revisió el juny de 2019, amb una puntuació mitjana de 7,95 en el compliment dels requeriments d'accessibilitat siguin de prioritat 1 o de prioritat 1 i 2.

Amb les dades d'aquest informe es treballa per adequar les possibles disconformitats i aconseguir una accessibilitat millorada al lloc web que permeti l'ús a qualsevol persona, independentment de les seves capacitats.

El web cabra.altanet.org s'ha construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).
 
Per això, es treballa amb l'objectiu d'adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat del web WCAG 2.0. Aquestes pautes WCAG 2.0 es referencien a la Norma UNE  139803:2012, que actualitza i substitueix l’anterior, de 2004, que feia referència a les normes WCAG 1.0.
 
El compromís és arribar a complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), tal com les legislacions vigents exigeixen a les administracions públiques.