Jutjat de Pau - REGISTRE CIVIL

Matrimoni civil Documentació necessària per iniciar els tràmits per a un casament civil: - Certificat literal de naixament de tots dos contraents , expedit pel registre Civil corresponent al lloc de naixament. - Certificat d'empadronament o de residència , acreditatiu del domicili de tots dos ...
Sol·licitud certificats del Registre Civil
Subscriure a