Aprovació definitiva expedient suplement crèdit 2014-2

A data 12 de desembre de 2014, ha quedat aprovat definitivament l' expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari núm. 2014-2.

Edicte aprovació definitiva expedient suplement crèdit 2014-2