Aprovació definitiva memòria per la clausura de l' abocador de terres i runes

La Junta de Govern Local , en sessió ordinària del 13 de març de 2015, va acordar l' aprovació definitiva de la memòria valorada per a la clausura de l' abocador de terres i runes de Cabra del Camp, redactada pels serveis tècnics municipals. 

Edicte aprovació definitiva memòria