Aprovació definitiva projecte d' arranjament del carrer Major

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del 13 de març de 2015, va acordar l' aprovació definitiva del projecte d'arranjament del carrer Major de Cabra del camp, redactat per l' arquitecte Antonio Traguany Royo.

Edicte aprovació definitiva projecte