Aprovació inicial memòria clausura abocador de terres i runes

En la sessió de la Junta de Govern Local celebrada el dia 9 de gener de 2015, es va aprovar inicialment la memòria valorada per la clausura de l' abocador de terres i runes de Cabra del Camp.

Edicte clausura abocador