Edicte nomenament membres Junta Govern Local

Per decret d'alcaldia de 17 de juny de 2015 es va resoldre el nomenament dels membres de la Junta de Govern Local de l' Ajuntament de Cabra del Camp. 

Edicte