Aprovació de la memòria “Soterrament de la piscina de Mas del Plata".

23/11/2020

Aprovació de la memòria “Soterrament de la piscina de Mas del Plata".

Per Acord de Junta de Govern de data 19 de novembre de 2020, es va aprovar la memòria valorada de l'obra municipal ordinària “Soterrament de la piscina de Mas del Plata".

Per consultar el projecte podeu clicar al següent enllaç.