ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA DESTINADES AL CONTROL I LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ 2019

21/07/2020

ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA DESTINADES AL CONTROL I LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ 2019

Per acord de data de 1 d'octubre de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per a actuacions de protecció de la salut pública destinades al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà durant l'any 2019  per un total 5146,20 euros