ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ 2020

28/04/2021

ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ 2020

Per acord de data de 3 de novembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per a actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà durant l'any 2020 en l'apartat de manteniment per un total 4079,70 euros