ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS DOMÈSTICS 2020

29/04/2021

ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS DOMÈSTICS 2020

Per acord de data de 10 de novembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp destinada a la realització d’actuacions per a la protecció i
defensa dels animals domèstics. Convocatòria 2020 en l'apartat de gestió animals per un total 2000 euros.