ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MEDICS LOCALS

09/05/2018 Subvencions

ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MEDICS LOCALS

Per acord de data de 3 de novembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris medics locals de la convocatòria 2017. Pel concepte "Equips medics" la Diputació de Tarragona ha otorgat a l'Ajuntament de Cabra del Camp la quantitat de 537,99 €.