ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MEDICS LOCALS

30/04/2021 Subvencions

ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MEDICS LOCALS

Per acord de data de 01 de desembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris medics locals de la convocatòria 2020. Pel concepte "Subministrament i instal·lació aire acondicionat" la Diputació de Tarragona ha otorgat a l'Ajuntament de Cabra del Camp la quantitat de 2.781,45 €.