ATORGAMENT SUBVENCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2018

25/10/2021 Subvencions

ATORGAMENT SUBVENCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2018

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord del dia El 25 de maig de 2018, va acordar concedir a l'Ajuntament de Cabra del Camp la subvenció corresponent al Pla d'Acció Municipal  (PAM) 2018, d'un import de  47.877,38 € corresponent al Projecte de Reurbanització de Cabra del Camp tal com es va acordar amb l'acord de 21 d'agost de 2020 de canvi d'Actuació del PAM.