ATORGAMENT SUBVENCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2021

12/11/2021

ATORGAMENT SUBVENCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2021

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord del dia 23 de març de 2021 va acordar concedir a l'Ajuntament de Cabra del Camp la subvenció corresponent al Pla d'Acció Municipal  (PAM) 2021 per un import total de 275.910,47 distribuit en tres actuacions: 

- Corresponent a la despesa corrent de l'anualitat 2021: 53757,96 €

- Corresponent a la millora parc del Mazinger de la urb. Mas del Plata: 112.747,54 €

- Corresponent a la rehabilitació local social Can Rui: 109.404,97 €