ATORGAMENT SUBVENCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2022

19/05/2022

ATORGAMENT SUBVENCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2022

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord del dia 22 de febrer de 2022 va acordar concedir a l'Ajuntament de Cabra del Camp la subvenció corresponent al Pla d'Acció Municipal  (PAM) 2022 per un import total de 86.978,5 distribuit en dos actuacions: 

- Corresponent a la despesa corrent de l'anualitat 2022: 53757,96 €

- Corresponent a l'adquisició de moduls per a la plaça del Mazinger de la urb. Mas del Plata: 33.220,54 €