Atorgament subvencio per equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials anualitat 2019

31/03/2021

Atorgament subvencio per equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials anualitat 2019

Per acord de data de 14 de juny de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials anualitat 2019. Pel concepte "Millores equipaments municipals" la Diputació de Tarragona ha otorgat a l'Ajuntament de Cabra del Camp la quantitat de 5000 €.