ATORGAMENT SUBVENCIO PER IMPULSAR L'ECONOMIA BAIXA EN CARBONI

22/03/2022

ATORGAMENT SUBVENCIO PER IMPULSAR L'ECONOMIA BAIXA EN CARBONI

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord del dia 09 de desembre de 2020, va acordar concedir a l'Ajuntament de Cabra del Camp la subvenció corresponent per als ens locals per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d'acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques, per l'exercici 2020, d'un import de 14.485,50 euros corresponents a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.