ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER A LA GESTÓ D' ESPÈCIES INVASORES I PLAGUES

16/06/2020 Subvencions

ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER A LA GESTÓ D' ESPÈCIES INVASORES I PLAGUES

Per acord de data de 1 d'octubre de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, de la convocatòria 2019. Pel concepte "Control de plagues: mosquit tigre i mosca negra", un import de 4.879,96 € i pel concepte de "Reducció, proliferació i control d'animals peridomèstics" un import de 5.136,80 €.