ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER A LA GESTÓ D' ESPÈCIES INVASORES I PLAGUES

29/04/2021 Subvencions

ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER A LA GESTÓ D' ESPÈCIES INVASORES I PLAGUES

Per acord de data de 24 de novembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, de la convocatòria 2020. Pel concepte "Control de plagues: mosquit tigre, mosca negra i vespa asiàtica", un import de 1.484,43 € i pel concepte de "Reducció, proliferació i control d'espècies plaga" un import de 3562,4 €.