ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DE XARXES BÀSIQUES MUNICIPALS I DEL PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ D'EQUIPAMENTS INFORMÀTICS (PEXI)

02/03/2018 Subvencions

ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DE XARXES BÀSIQUES MUNICIPALS I DEL PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ D'EQUIPAMENTS INFORMÀTICS (PEXI)

Per acord de data 22 de setembre de 2017, la junta de govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI), de la convocatòria de 2017. Per renovació d'equips informàtics, un import de 5.700,97 i per millora energètica un import de 5.358,03.