ATORGAMENT SUBVENCIÓ, PROGRAMA EXTRAORDINARI PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS.

24/05/2021 Subvencions

ATORGAMENT SUBVENCIÓ, PROGRAMA EXTRAORDINARI PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS.

Per acord de data de 23 de Març de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants publiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals curs, 2019-2020. Pel concepte "Ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals" la Diputació de Tarragona ha otorgat a l'Ajuntament de Cabra del Camp la quantitat de 2975 €