ATORGAMENT SUBVENCIÓ PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS PER A ENS LOCALS 2022

28/02/2023

ATORGAMENT SUBVENCIÓ PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS PER A ENS LOCALS 2022

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord del dia 26 de juliol de 2022 va acordar concedir a l'Ajuntament de Cabra del Camp una subvenció per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2022 per un import total de 5.616,75