ATORGAMENT SUBVENCIONS PER ALS ENS LOCALS PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS EXTRAORDINÀRIES

04/11/2021

ATORGAMENT SUBVENCIONS PER ALS ENS LOCALS PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS EXTRAORDINÀRIES

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord del dia El 24 de novembre de 2020, va acordar concedir a l'Ajuntament de Cabra del Camp la subvenció corresponent per als ens locals per a projectes i activitats culturals singulars extraordinàries, d'un import de 3.302 euros € corresponent a festes populars 2020 i activitats esportives de Cabra del Camp.