Convocatòria per la constitució d’una borsa de treball de secretari/ària interventor/a amb caràcter urgent

02/11/2020

Convocatòria per la constitució d’una borsa de treball de secretari/ària interventor/a amb caràcter urgent

Per Decret d’alcaldia núm. 2020-0329 de data 2 de novembre de 2020, s’ha aprovat la convocatòria per la constitució d’una borsa de treball de secretari/ària interventor/a amb caràcter urgent mitjançant concurs-oposició lliure.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Tarragona.

Podeu consultar les Bases al següent enllaç: Convocatòria i Bases