Segueix el Ple municipal en directe

22/05/2020

Segueix el Ple municipal en directe

 

Avui divendres, 22 de Maig, a les 17:00h, es celebrarà un Ple extraordinari amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

Àrea Alcaldia

1. Modificar la composició dels membres de la Comissió Especial de Comptes

 

Àrea Intervenció

2. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2019

 

3. Donar compte de la Modificació de crèdits per incorporacions de crèdits d'exercicis anteriors

 

4. Donar compte de l'informe anual al control intern de l'exercici 2019

 

La sessió es podrà seguir en directe a través del següent enllaç