Subvenció per actuacions de prevenció local d'incendis forestals

20/03/2018 Subvencions

Subvenció per actuacions de prevenció local d'incendis forestals

Per acord de data de 15 de desembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per actuacions de prevenció local d'incendis forestals, de la convocatòria 2017. Pel concepte "treballs forestals de creació, manteniment i/o millora de franges perimetrals de baixa densitat en zones interfase urba-forestal" la Diputació de Tarragona ha otorgat a l'Ajuntament de Cabra del Camp la quantitat de 10.539,60 €.