Subvenció per actuacions de prevenció local d'incendis forestals 2019

17/06/2020 Subvencions

Subvenció per actuacions de prevenció local d'incendis forestals 2019

Per acord de data de 1 d'octubre de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per actuacions de prevenció local d'incendis forestals, de la convocatòria 2019. Pel concepte "treballs forestals de creació, manteniment i/o millora de franges perimetrals de baixa densitat en zones interfase urba-forestal" la Diputació de Tarragona ha otorgat a l'Ajuntament de Cabra del Camp la quantitat de 7481,25 €.