Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública. Seguretat a zones de bany

12/12/2017 Subvencions

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública. Seguretat a zones de bany

Per Acord de data 3 de novembre de 2017 , la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va acordar concedir una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany de la convocatoria de 2017, a l'Ajuntament de Cabra del Camp, pel concepte "piscines", d'un import de 7.660 euros.