Noticies

13/05/2019
El termini per a la presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de maig de 2019 El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent: Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en...
13/05/2019
Per acord de Junta de Govern, de data 17 d'abril de 2019 es va acordar aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars que han de regir el concurs per la concessió per a l'ús i explotació del bar situat en el recinte de la piscina municipal de Cabra del Camp. Per accedir tant a l'anunci de...
03/05/2019
D’acord amb el que estableix l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial en relació amb l’article 5 del Reial Decret 3/1995, de 7 de juny, de jutges de pau, s’obre un termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província...
03/05/2019
S'han publicat les bases que regiran el procés concurs oposició per a ocupar la plaça de secretari interventor de l'Ajuntament de Cabra del Camp. El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 22 de maig de 2019. Per a més informació seguir el següent enllaç: http://cido.diba.cat/oposicions...
02/05/2019
Entre els dies 3, 4 i 5 de maig podreu gaudir de tota mena d'actes culturals com xerrades sobre la història i la vida de Cabra del Camp, espectacles de circ, actes musicals, torneig de petanca, exposició de motos Enduro, etc. Si voleu veure el programa d'actes sueguiu el seguent link: http://www...
25/03/2019
Per acord de data de 27 de juliol de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per actuacions de prevenció local d'incendis forestals, de la convocatòria 2018. Pel concepte "treballs forestals de creació, manteniment i...
25/02/2019
Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de Cabra del Camp en sessió celebrada el dia 1 de febrer de 2019 l'ordenança reguladora de la convivència ciutadana al municipi de Cabra del Camp Ordenaná reguladora de la convivència ciutadana al municipi de Cabra del Camp
25/02/2019
Del 25 de febrer al 2 de març l'Associació de Dones de Cabra del Camp amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cabra del Camp organitza la XVI Setmana de la Salut Memorial Dr. Giné i Partagàs.
25/02/2019
Per acord de data de 30 de novembre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, del programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals curs, 2017-2018. Pel concepte "Ajuts per...
06/02/2019
S'han publicat al tauler d'anuncis de la pagina web de l'Ajuntament de Cabra del Camp les bases de la 24a Edició del Certamen Literari Font de la Creu. Memorial Josep Rovira Tous. Per accedir a les Bases clica al següent enllaç: /sites/cabradelcamp/files/recursos/bases_certamen_literari_2019.pdf

Pàgines