Festa del Sembrar

3r diumenge de novembre

 

Quan l'octubre és arribat,
sembra el sègol, l'ordi i el blat

 

A la parada del Molí de la Vila, des de 2007, de bon matí, es fa la sembra a l'antiga (tal i com es feia abans). És el mateix indres on mesos després es farà la sega de les espigues.

És el moment per aprendre a fer, per descobrir o per recordar aquesta tasca agrícola, que a diferència del segar i del batre es feia individualment, no pas en colla.

La jornada s'acaba amb un dinar popular.

Amb la caiguda de les fulles i l'arribada del fred, comença l'an agrícola. La tardor obre un nou cilcle productiu. Cal tenir de nou la terra a punt, ben llaurada, neta i adobada, i deixar-la a punt per sembrar, per dipositar les llavors que es multiplicaran en moltes més llavors.

El sembrar és línici, és una tasca agrícola que consisteix a deixar a la terra aquesta llavor que, durant l'hivern, primavera i fins a l'estiu anirà fent-se espiga, anirà transformant-e. El pagès a mà, i posteriorment amb la màquina, escampava les llavors pel tros i deixava que fos el temps i el camp qui les fes créixer.