INFORMACIÓ GENERAL

La Junta de Govern en sessió ordinària del 13 de març de 2015, va aprovar el plec de clàusles administratives particulars que han de regir la concessió per l' explotació del servei de bar de la piscina municipal de Cabra del Camp , durant l' estiu de 2015. Plec Clàusules Servei Bar Piscina 2015
Taller de lectura - Com funciona? Taller de lectura

Pàgines

Subscriure a