Plec de clàusules per la concessió de l'explotació del bar de la piscina municipal

La Junta de Govern en sessió ordinària del 13 de març de 2015, va aprovar el plec de clàusles administratives particulars que han de regir la concessió per l' explotació del servei de bar de la piscina municipal de Cabra del Camp , durant l' estiu de 2015.

Plec Clàusules Servei Bar Piscina 2015