Plec clausules concessio explotació bar piscina municipal

Títol Calendari Resum Etiquetes
Plec de clàusules per la concessió de l'explotació del bar de la piscina municipal 21/08/2015 La Junta de Govern en sessió ordinària del 13 de març de 2015, va aprovar el plec de clàusles administratives particulars... Plec clausules concessio explotació bar piscina municipal, Piscina Municipal, informacio general