Aprovació de les bases que regiran el procés selectiu per a la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil de Catalunya 2020

16/11/2020

Aprovació de les bases que regiran el procés selectiu per a la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil de Catalunya 2020

Mitjançant resolució d’alcaldia de data 12 de novembre de 2020 es van aprovar les bases i la convocatòria per a la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil de Catalunya 2020, condicionada a la recepció de la resolució d’aprovació, per part del servei públic d’ocupació de Catalunya.

Podeu constultar les bases a l'enllaç