Modificació Catàleg de masies i cases rurals de Cabra 2014

En la sessió plenària del dia 25 de juliol de 2014, es va aprovar provisionalment una modificació puntual del Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i cases rurals de Cabra del Camp

Acord aprovacio provisional 

Edicte aprovació provisional

Edicte aprovació provisional 

Edicte aprovació provisional

El  Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 25 de juliol de 2014, va aprovar provisionalment una modificació puntual del Pla Especial urbanístic regulador del Catàleg de Masies i cases Rurals del municipi de Cabra del Camp.

Edicte aprovació provisional