Modificacio Cataleg masies cases rurals Cabra 2014

Títol Calendari Resum Etiquetes
Modificació Catàleg de masies i cases rurals de Cabra 2014 20/08/2015 En la sessió plenària del dia 25 de juliol de 2014, es va aprovar provisionalment una modificació puntual del Pla Especial... Modificacio Cataleg masies cases rurals Cabra 2014, Informacio Pública MP NNSS PU, ajuntament