Pla Local de Joventut 08-09

Per realitzar actuacions per a joves a Cabra elaborem el Pla Local de Joventut (PLJ). El PLJ és el document que recull la planificació de les polítiques de joventut que volem implementar segons les línies d'actuació del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, promogut per la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Això es tradueix en: metodologies de treball amb el col·lectiu jove (participativa, interinstitucional), amb més recursos i amb més fonts de finançament.

 

Xafardeja el PLJ!  Opina!  Proposa!!

 

Pots enviar opinions a: espaijove@altcamp.cat

 

Pla Local de Joventut 2008-2009