Noticies

12/03/2020
Per acord de data de 14 de juny de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cabra del Camp, per programes i activitats culturals anuals pels ajuntaments de fins a 5.000 habitants . Pel concepte "concerts 2019", un import de 891,77 €
11/03/2020
El portal de Canal Salut de la Generalitat de Catalunya disposa d'informació sobre el coronavirus. En aquest enllaç podreu resoldre els dubtes sobre què s'ha de fer en aquests casos. http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/
28/02/2020
Els grups municipals a l'oposició: Caminem Tots Junts (JuntsxCat) i Futuro Podemos, han arribat a un acord per a presentar una moció de censura a l'actual equip de govern: Acord per Cabra – Acord Municipal (APC-AM), que governa amb una minoria després que es trenqués l'acord amb Caminem Tots Junts...
24/02/2020
Per Acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de febrer de 2020,es va aprovar inicialment l’estudi ambiental del Projecte d’activitat de la deixalleria Bàsica de Cabra del Camp redactat per la Tècnica de medi ambient del Consell Comarcal de l’Alt Camp . Mitjançant aquest anunci, se sotmet l’...
24/02/2020
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de febrer de 2020, es va aprovar inicialment el projecte modificat per la pavimentació i xarxa d'aigües pluvials a la urb. Mas del Plata amb incorporació de la xarxa de residuals Fase 3, redactat pel tècnic Rafael Cabré Villalobos, amb un pressupost...
24/02/2020
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 14 de febrer de 2020, es va aprovar els padrons fiscals següents: 1.- Padró fiscal taxa per la utilització de les bústies pluridomiciliàries de recollida de correspondència per l’any 2020, per un import total de 3.216 € i 268 rebuts. 2...
24/02/2020
Aprovat per resolució de la Junta de Govern Local, de 14 de febrer de 2020, el padró fiscal de la taxa de subministrament d’aigua potable corresponent al quart trimestre 2019, per un import de 9.586,23 euros, es sotmet a exposició pública per un termini de 15 dies hàbils per tal que es pugui...
21/02/2020
L'Ajuntament de Cabra del Camp ha obtingut el compromís de l’Agència Catalana de l’Aigua per a reimpulsar l’obra de la nova estació depuradora d’aigües residuals que s’ha de construir a la Urbanització Mas del Plata. El projecte, encallat des de fa una dècada aproximadament , està, finalment, en...
19/02/2020
L'Ajuntament de Cabra del Camp, a través de l'àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Camp, fa arribar els serveis socials a la Urbanització de Mas del Plata. Fins ara, els tècnics de l'ens supramunicipal, oferien el servei al consultori de Cabra del Camp i, ara, també arriba al Club...
30/01/2020
L'Ajuntament de Cabra del Camp ha prorrogat els pressupostos de l'any 2019. Aquesta decisió s'ha pres després que equip de govern i oposició no arribessin a cap acord per aprovar l'exercici de 2020. El ple extraordinari celebrat el passat 24 de gener no va desencallar la situació, després que l'...

Pàgines